Evde Sağlık Hizmeti

Evde sağlık hizmetleri, hasta ve sağlık çalışanının evdeki ortamda buluşmaları ve ev ortamındaki konfor ile sağlık çalışanının hastaya hizmet etmesini kapsar. Evde yapılan sağlık hizmetlerinde, yatağa bağımlı olarak yaşayan ya da hareket kısıtlılığı olan hastaların tedavisinde ve bakımında bir sağlık çalışanından destek almak oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde hastaya destek olan sağlık çalışanı, hastanın iyileşmesi ve daha konforlu bir yaşam sürdürmesi için profesyonel hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra yaşlıların bakımı için de evde sağlık hizmetleri gerekli bir durumdur. Burada yaşlıların kendi evlerinde veya çevrelerinde bağımsız bir şekilde yaşamaları, bu konuda kolaylık sağlamaktadır. Yaşlıların yaşam kaliteleri artarken aynı zamanda sağlıkları da daha iyiye gider. Konu ile ilgili olarak sağlık sistemleri her daim iyileşme sağlarken, hasta ve yaşlıların yaşam konforları da en üst düzeye çıkmaktadır. Evde yapılan sağlık hizmetleri, hastalar ve aileleri için tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımı, evde sağlık hizmeti verilmesi, yol boyunca üstlenebilecekleri görevler de dahil olmak üzere eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin sunulmasını, hastalık ve sağlık süreçleri hakkında bilgilendirilmesini, hasta ve hasta yakınlarına yönelik doğru ve uygun kullanımını kapsar.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Avantaj ve Dezavantajları

Evde sağlık hizmetlerinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar arasında elbette avantajlar daha ağır basmaktadır. Evde yapılan sağlık hizmetlerinin avantajları aşağıdaki gibidir:

 • Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan kişi daha özgür ve kontrollü olacaktır.
 • Ev ve tanıdık ortamlar hastalara daha rahat bir süreç sağlar.
 • Evde sağlık hizmetinin yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
 • Hasta hastanede yatarken enfeksiyon kapma riski daha yüksek olmasına rağmen evde enfeksiyon kapma riski daha düşüktür.
 • Hastaneye gidemeyen bireyler için evde sağlık hizmetlerine erişim bir kolaylıktır.
 • Hastanın kendi kurallarına saygı gösterilir.
 • Giyinme, yemek pişirme, banyo yapma, temizlik, çamaşır yıkama, ilaç alma gibi rutin hasta aile sağlığı faaliyetleri aile üyeleri için daha kolay bir durum olacaktır.
 • Evde sağlık hizmetlerinin yapısı, ayrıntılı eğitim programları ve yakın denetim gerektirmektedir. Bu konuda kurumumuz her türlü denetimden geçmekte ve kurallara uygun olarak hizmet vermektedir.
 • Sağlık personelleri ve hastalar arasında etkin ve olumlu iletişim kurulur.

 

Evde yapılan sağlık hizmetlerinin dezavantajları ise aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık personeli ile hastalar ve aileleri arasında etkin ve olumlu iletişim her zaman kurulamayabilir.
 • Giyinme, yemek pişirme, banyo yapma, temizlik, çamaşır yıkama, ilaç alma gibi rutin hasta aile sağlığı faaliyetleri aile üyeleri için zor olabilir ve aile üyeleri için daha stresli olabilir.

 

Tüm merak ettiklerinizi kurumumuzu arayarak sorabilirsiniz. Sağlık çalışanlarının tüm sorularınızı yanıtlamaları için sizlere hizmet verilmektedir.

Evde Sağlık Desteği Hangi Birimleri Kapsar?

Evde sağlık desteği alacağınız birimde doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin yanı sıra psikologlar, fizyoterapistler, beslenme uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve ruh sağlığı uzmanları yer alabilir. Evde sağlık hizmetleri özel kuruluşlar, sağlık bakanlıkları ve belediyeler tarafından verilebilir. Kurumumuz üzerinden daha hızlı bir şekilde hizmet alabilirsiniz.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Kullanılması

Evde sağlık hizmetleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Evde sağlık hizmeti biriminin görevi, hastalığı teşhis etmek değil, ilgili sektördeki uzmanlar tarafından önceden yapılmış teşhis ve planlı tedavi çerçevesinde ve bireyin ev ortamında; muayene, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, tetkik ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır. Bununla beraber yine uzun süreli ilaç kullanımını belgelemek için sağlık raporları düzenlemek ve ilaç reçetelerine ilişkin özel kuralları ihlal etmeden sağlık raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak bunlar arasında yer almaktadır. Evde yapılan sağlık bakımının ilk kullanımı 1965 senesinde Amerika Birleşik Devletlerinde sistematik bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra da bu kullanım yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra ise Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın farklı ülkelerinde yaygın olarak evde yapılan sağlık hizmetleri yayılmıştır. Türk sağlık sistemindeki statüsüne ilişkin ilk yönetmelik 2005 yılında çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ise, bugüne kadar ağırlıklı olarak özel sektör tarafından kullanılan evde sağlık hizmetlerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Çıkarılmış olan bu yönetmeliklerden sonra ise 2010 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından evde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik yönergenin uygulanması ile Sağlık Bakanlığı‘nın bu alandaki çalışmaları artmaktadır. Daha sonra da 2016 yılında güncellenen yönetmeliğe göre evde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastaneleri veya şubelerinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde verilmektedir. Bu birimler aracılığı ile toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri aracılığıyla hizmet verilmektedir.

Evde Yapılan Sağlık Hizmetleri Neleri Kapsar?

Evde sağlık hizmeti almak isteyenler bir çok birimden faydalanabilir. Ayrıca birçok hasta bu hizmetten yararlanabilir. Yararlanabilen hastaların bir kısmı aşağıda sıralanırken, diğer konular hakkında bilgi almak için mutlaka merkezimizi aramalısınız. Bu konuda sağlık ekipleri sizlere yardımcı olacaktır. Evde yapılan sağlık hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Ameliyat sonrası bakıma ihtiyacı olanlar,
 • Akciğer ve solunum hastaları,
 • Diyabetli kişiler,
 • Hemipleji (felç) hastaları,
 • Kalp, damar ve yüksek tansiyon hastaları,
 • Nörolojik hastalar,
 • Oksijen tedavisi gerektiren diğer hastalar,
 • Ortopedi ve travma hastaları,
 • Tümörlü ya da kanser hastaları,
 • Yeni doğan anneler ve bebekleri,
 • Sağlığa muhtaç yaşlı ve engelliler,
 • Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon gibi kısa süreli bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,
 • Laboratuvar tetkik ve test hizmeti ihtiyacı olanlar,
 • Evde çeşitli tıbbi ekipmana ihtiyaç duyan kişiler.

 

Ailenin ve toplumun beden ve ruh sağlığını korumak için hasta sağlığı hizmetleri aracılığıyla tedavi yapılabilmekte, bu tür palyatif bakım yaşam kalitesini artırmanın en uygun yollarından biridir. Ülkelerin halk sağlığı için daha iyi sonuçlara ek olarak, sağlık harcamalarını da azaltabilir. Kişisel hijyen sistemlerinin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinde zaten yer aldığı söylenebilir.

HİZMETLERİMİZ

Teta Sağlık Merkezi

bizi arayın

ACİL DURUMLAR İÇİN İLETİŞİM HATTI